Zmiana pozwolenia na nowe
Dodane przez SP9CLU dnia 09 styczeń 2009 - 00:27:57
Informacja na temat nowych pozwoleń ze strony UKE.
"W dniu 2 stycznia 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. nr 223 poz 1472). Zgodnie z § 4 ust.1 tego rozporządzenia można na podstawie świadectwa klasy B uzyskać pozwolenie kategorii 1. Osoby posiadające wcześniej wydane pozwolenie kat 2 na podstawie świadectwa klasy B, które zamierzają ubiegać się o pozwolenie kat. 1 mogą złożyć wniosek (do właściwej względem zamieszkania Delegatury UKE) w sprawie wydania pozwolenia kategorii 1 wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (od wydania pozwolenia radiowego kat 1), z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie wydanego wcześniej pozwolenia kategorii 2. Po uchyleniu pozwolenia kat. 2 wydane będzie pozwolenie kategorii 1 ze znakiem wywoławczym wcześniej używanym."
Szczegóły w dalszej części.
Treść rozszerzona
Potrzebne dokumenty:

- Kserokopia świadectwa
- Kserokopia aktualnego pozwolenia radiowego - nie zaszkodzi
- Wniosek o uchylenie pozwolenia
- Wniosek o wydanie pozwolenia
- Dowód wpłaty na konto UKE (oryginał) - numer konta na wniosku

Przykładowe wnioski można pobrać z działu Download.

Powodzenia